Únor 2013

Klaus - zahlazování stop

27. února 2013 v 15:45 | (admin)
VŠECHNO SE VŠÍM SOUVISÍ... KLAUS - IPB - H-SYSTÉM - ZAHLAZENÍ STOP VEDOUCÍ K TZV. PREZIDENTOVI, Zdenek, 4.1.2013

z dokumentu "Byl jsem svědkem krádeže století" (http://www.policejniveteran.cz/files/Kr%C3%A1de%C5%BEe%20stolet%C3%AD%20(2).pdf):

IPB vznikla roce 1993 sloučením Investiční banky (je zajímavé, že vznik Investiční banky v roce 1990 byl předem již za komunismu plánován, jak vyplývá z interních dokumentů Státní banky Československé z února 1989) a Poštovní banky. IPB se brzo dostala mezi tři nejsilnější banky v zemi. Postupně docházelo k navyšování základního kapitálu, tzv. "nafukování bubliny" a důkladnému pumpování ve formě úvěrů a vyvádění aktiv na dceřinné společnosti. Významnou destinací peněz pumpovaných z IPB byly firmy Václava Junka, agenta StB a člena posledního předlistopadového ÚV KSČ, zejm. Chemapol Group a společnosti, ve kterých figuroval jako statutární orgán či většinový vlastník Antonín Charouz.
Miliardy končily také v impériu Lubomíra Soudka, agenta StB, evidenční číslo 24939, krycí jméno GORDON, ovládajícího mj. Škodu Plzeň.
Prostřednictvím IPB byla financována i ODS, první půjčku ve výši 55 milionů v roce 1992 brzo následovaly další, bezpočet večírků, konferencí a "Žofínů" ani nepočítaje. IPB financovala i vydání knihy Václava Klause "Dopočítávání do jedné". První ohrožení nerušeného pumpování znamenal rok 1995, kdy se do IPB vypravili kontroloři NKÚ, aby prověřili, proč banka neplatí daně. Dluh banky tehdy činil cca 173 milionů korun. Z banky byli nekompromisně vyhozeni a premiér Klaus tehdy osobně a v doprovodu tehdejšího vicepremiéra Kalvody navštívili NKÚ, aby jeho vedení náležitě "umravnili" a odkázali do patřičných mezí.
Tento daňový dluh IPB později ministerstvo financí v čele s Kočárníkem odpustilo. Menší problém nastal i v roce 1997, kdy auditorská společnost Coopers & Lybrand odmítla vydat pozitivní auditorskou zprávu s odkazem na neprůhledné účetnictví a nestabilitu banky. Pumpování proto kryla nějakou dobu auditorská společnost Ernst & Young, který vydávala bance výroky "bez výhrad", a to často v rekordní době.
Na jaře 1997 odmítlo vedení IPB poskytnout úvěry zjevně krachujícím firmám, zřejmě s ohledem na blížící se politické změny (pád Klausovy vlády v roce 1997) a hrozící odpovědnost. 30.4. 1997 jsou Tesař s Procházkou zatčeni a putují do vazby. Brzo zřejmě dostanou rozum, jsou propuštěni a zůstávají ve funkcích. V roce 1998 se v IPB objevuje strategický partner Nomura, zřejmě na objednávku, aby maskoval skutečnost, že banka je na pokraji pádu. Nomáda brzo převádí svůj podíl na společnost Saluka Investments, s heslem "čím neprůhlednější, tím lépe". Konec se však blížil. Stomiliardové manko už nešlo krýt a bylo nutno poslat banku do nucené správy.
Stalo se tak v červnu 2000 a pro mediální efekt "zakročujeme tvrdě a nikdo neunikne potrestání" obsadilo centrálu IPB po zuby ozbrojená zásahová jednotka URNA. Banku během dvou dnů koupila ČSOB a stát jí zaručil veškeré ztráty. Ještě před uvalením nucené správy se podařilo managementu banky vyvést veškerá likvidní aktiva do tzv. off-shore fondů na Kajmanské ostrovy (přičemž společným portfoliem byly fondy Triton), na který se nucený správce ani český stát "nedostane". Šlo o řadu fondů, které využívají legální nedobytnosti právního prostředí Kajmanských ostrovů. Celkovou výši aktiv vyvedených na Kajmany lze odvodit z rozhodnutí
vlády ČR, která 21.7. 2003 rozhodla, že Konsolidační agentura zaplatí ČSOB v rámci státních garancí celkem 49,3 miliardy korun jako náhradu za majetky ukradené do fondů Triton. Podle státních odhadů by krize IPB a související státní záruky měly přijít daňové poplatníky až na 160 miliard korun.
PERSONÁLNÍ POZADÍ VYPUMPOVÁNÍ IPB:
Miroslav Tuček, agent StB, ev. č. 1864001, krycí jméno "KRÁL - národohospodář". Komunistický ekonom a dlouhodobý prorektor VŠE Praha za bolševismu, v 70. letech dokonce ekonomický poradce prezidenta. Před rokem 1989 zakotvil v Prognostickém ústavu, líhni kádrů, které připravovaly předání moci.
V letech 1992 - 2000, tj. až do pádu banky působil ve funkci člena dozorčí rady banky. Měl zásadní vliv na všechny "pumpařské operace".
Jeden z mozků vykrádání IPB Jiří Weigl, prodloužená ruka Klause v bance, který dohlížel, aby bylo pumpováno správným směrem a výhradně se souhlasem mocných. Člen dozorčí rady banky 1993 - 1998. V současné době působí ve funkci vedoucího Kanceláře prezidenta republiky.
Libuše Benešová, místopředsedkyně ODS a předsedkyně Senátu zastávala v letech 1996 - 1998 funkci člena dozorčí rady.
Jejím úkolem bylo hájit zájmy ODS v bance, zejména úvěrování společností spojených s ODS.
Libor Procházka, několikrát byl trestně stíhán, tři týdny dokonce i vazebně, vždy bylo však trestní stíhání zastaveno.
V představenstvu banky působil v letech 1992 - 2000 Aladár Blaas, pravá ruka Libora Procházky a náměstek v IPB. Trestně stíhán, na intervenci ministra vnitra obvinění staženo.
Jan Klacek, místopředseda stínové vlády ČSSD 1996- 1998, ve stejném období i člen představenstva IPB. Od roku 1998 až do pádu banky generálním ředitelem IPB.
Jiří Tesař, autor ekonomického programu ČSSD, generální ředitel, předseda představenstva IPB 1992 - 1998 a člen dozorčí rady 1997 - 2000

IPB nebyla klasicky vypumpována, jako ostatní banky, ale doslova "přepumpována", což způsobilo trochu jiný scénář, než bylo obvyklé sanování a státní pomoc.
Bylo nutno jí převést na jinou banku, spolu s absolutními státními garancemi, které znamenají, že státní výdaje budou ještě vyšší. Výše ukradených peněz se může pohybovat v řádech okolo 300 - 400 miliard korun, Konsolidační agentura odkoupila nejhůře klasifikované dluhy za 170 miliard, záruky státu vůči ČSOB jsou neomezené (odhady státu se zatím pohybují okolo 100 miliard), takže konečný účet může být ještě vyšší.

KOMERČNÍ BANKA. Komerční banka vznikla vyčleněním z bývalé státní SBČS a v roce 1992 se transformovala v akciovou společnost. Ve stejnou dobu se zde objevuje klíčová osoba vykrádání banky, Richard Salzmann. Kam peníze z Komerční banky nejvíce mizely? Mezi největší společnosti, kam byly pumpovány finance z Komerční banky, patří firmy (skupina ČS/Satrapa) okolo agenta StB, svazek č. 25447, Františka Chvalovského. Celková suma se pohybuje kolem tří miliard. Více než jednu miliardu vypumpoval z banky Petr Smetka, přes svou společnost H-SYSTEM. Jedno z největších rozkrádání banky bylo realizováno přes společnosti izraelského státního občana Alon Barac, nar. 11.8.1960 (v českých médiích většinou nepřesně uváděný jako Barak Alon, pod tímto jménem také občas vystupoval) a jeho holding B.C.L. Trading. Vykrádání banky zahájené v roce 1996 ve formě dokumentárních akreditivů nebylo však Baracovou první operací v Komerční bance, počátkem 90. let ji připravil přes svou firmu Tessos Praha o asi dvě
miliardy korun. V průběhu let 1996 - 1999 poskytla Komerční banka Baracovi úvěry ve výši přes osm miliard korun. I přes trestní oznámení na něj z roku 1999 nebyl Barac nikdy v Čechách stíhán a státní zastupitelství v Praze si na něj netrouflo vydat ani zatykač. Podobné podvody jako v Čechách měl Barac na svědomí i v Maďarsku, kde pumpoval státní banku Postabank. Maďarské úřady Baraca dokonce na krátkou dobu zadržely, poté byl propuštěn. Žalobě čelil pouze ve Vídni v Rakousku, ale i tam spravedlnosti unikl vzhledem k náhlé nemoci soudce.
16. února 2000 schválila Zemanova vláda pomoc Komerční bance pohybující se na pokraji krachu. V rámci sanace stát převzal její špatné úvěry ve výši asi 65 miliard Kč, které byly později podle zaběhnutého scénáře převedeny do Konsolidační agentury. Komerční banku poté převzala francouzská Societé Generale. Dne 20. 7. 2001 potom Miloš Zeman, tehdejší premiér ČR publikoval článek, ve kterém uvedl "Myslím si, že privatizací Komerční banky končí tunelování velkých bank v Čechách."
PERSONÁLNÍ POZADÍ: Na prvním místě nelze neuvést Richarda Salzmanna, generálního ředitele banky od roku 1992 - 1998. Do roku 2000 byl senátorem za ODS. Osobní přítel Václava Klause, Ivana Kočárníka, Tomáše Ježka, Dušana Třísky atd. Je ironíí, že celá 90. léta byl Salzmann prezentován jako vzor bankéře a byl o něm dokonce natočen díl cyklu GEN (Galerie Elity Národa). Osobně schvaloval největší pumpařské operace.
Jan Klak, člen dozorčí rady banky 1995 - 1997.
Karel Dyba, člen dozorčí rady banky 1997 - 1998, tj. v době největšího pumpování do Alonovy BCL Trading. Bývalý ministr hospodářství za ODS. Člen KSČ od 22 let, za komunismu kariéra v ČSAV, zakotvil v Prognostickém ústavu.
Josef Kotrba, člen dozorčí rady 1995 - 1997, více o něm viz. výše kauzu České spořitelny
Jan Stráský, v dozorčí radě 1998 - 1999, jeho úkolem bylo krýt předchozí velké vykrádání banky, bývalý předseda federální vlády v roce 1992, pozdější ministr zdravotnictví a dopravy (ODS). Bývalý vysoký funkcionář KSČ, vstoupil do ní ve svých 18 letech.

Klausova amnestie dává velkou logiku.
Miloslav Ponkrác, Anonym, 4.1.2013
Před zhruba rokem jsem psal, že centrum moci se pomalu přesouvá od vlády k mocným a velmi bohatým šedým eminencím v pozadí.
Dá se říci, že vláda už nemá téměř moc v ruce. Její moc vyplývala s tím, že disponovala mnoha věcmi, které mohla "prodat"
- a za to byla respektována i mafiemi v pozadí. -*- Zhruba poslední rok až dva je ovšem stát vykraden, a vláda posloužila mocným.
Změnila zákony v jejich prospěch (fikce doručení, nebývalá volnost exekutorů, faktická nevymahatelnost práva a spravedlnosti pro prosté občany, církevní restituce, …) a vláda už operuje jen s několika posledními kartami: -*- Komu předá celé zdravotnictví: Chrenek,
zbývá jenom uměle zkrachovat Všeobecnou zdravotní pojišťovna a pak podle zákona spadne Chrenkovi celé zdravotnictví do klína, zbytek už si zařídí sám. Schválili mu nestandarně mnoho věcí, které byly za hranou zákona různými kličkami. Aby mu lidé neutekli poté co VZP spadne do klína podle zákona jeho pojišťovně, omezili možnost změny lékařů, stejně jako další. A jako dárek mu přidali poplatky, které mírně zvýšili.
-*- Pak je tu ČEZ, kde jsem slyšel, že se nenápadně rozprodávají akcie. Zde zřejmě dojde k předání tajně a nenápadně tichou cestou.
-*- Máme tu důchodový systém, který je zlatou slepicí. Pokusy předat vše k vytunelování do soukromých penzijních fondů byla řada a stále se snaží. Tak by se dalo pokračovat.
Podstatné je, že poslední dva roky se těžiště moci silně přesunuje do šedých eminencí mimo vládu (ne že by tam nebylo, ale moc vlády zřetelně slábne a moc lidí vzadu roste).
Nepohodlní z vlády jsou zavíráni. Viz Rath apod. Lid měl/má radost z toho, že na politiky je metr, ale na skutečné zločince metr není.
Ovládnutí policie a částečně soudů je nyní využíváno jako nástroj pro likvidace těch, které šedým eminencím vstoupí do cesty. A zároveň dají falešnou naději lidu, že začíná spravedlnost i na mocné - stejně falešnou jako Havel dal naději na demokracii a lepší život.
Kalousek to pochopil. Přepsal svůj veškerý majetek na manželku a rozvedl se. Nebojí se, že by ho manželka o majetek připravila, v minulosti dokázal mít metody i hodně drsné (záhadná úmrtí?), takže manželka si to určitě nedovolí.
Klaus nyní amnestií zrušil vyšetřování, které vadilo mnoha lidem v pozadí. A také ochránil sebe. Tedy odstranil hrozbu skutečné moci mimo vládu v pozadí.
-*-Ostatně Klaus milosti dával převážně podvodníkům a defraudantům. Klaus pouze pomáhá dokončit proces. Ochránil skutečné šedé eminence, kteří se těžko mohli stát mocnými poctivou cestou. Tím je přikryl a zakryl k nim cestu. Jistě nezůstane bez odměny.
-*- Pouze probíhá proces - předání majetku a moci mocným mimo vládu. Jejich ochrana mnoha novými zákony, které zaručují jejich klidné spaní i nerušené tunelování, kradení a vykonávání moci. Tento proces je na pozadí mnoha tisíců událostí ve vládě. Mnoha podivných zákonů. Mnoha podivných akcí. Je to válka mnoha drobnými bitvami a tahy. Klausova amnestie byla jenom jedním tahem na celé šachovnici. Každým tahem je předán kousek moci šedým eminencím v pozadí, nebo kousek majetku, nebo nějaký penězovod, nebo zákonem zrušena další možnost, jak je potrestat či na ně dosáhnout.
-*- Občas to ruší zbytečně aktivní zahraničí, například Švýcarsko se začalo nechutně montovat do MUS. Nebo Pítr. Alespoň tam se dalo zdržovat a nakonec prošvihnout lhůty. Ale je to nepříjemné a vyvolává to zbytečné otázky mezi lidmi. -*- Záměrným pokračováním tohoto procesu je také dostat lidi do stavu, kdy budou na hranici uživení se. Budou mít spousty starostí jen o holý život. Zadlužování státu, neschopnost dosáhnout spravedlnosti, exekuční orgie, podporování kriminálních živlů jednak pozitivní diskriminací, jednak pořádnou tahanicí po soudech každého, kdo se opovážil bránit obviněním z překročení nutné obrany, rasismu či neonacismu. Dále rozbíjením co jde.
-*- Dále rozeštváváním lidí proti sobě.
Mladých vůči starým. Podnikatelů vůči zaměstnancům. Antikomunismem a bojem proti komunismu v době, kdy žádné osobní riziko nehrozí, ale je to hezká póza. Rozeštvávají se muži proti ženám co to jde. Atd.
-*- Nicméně toto už přesahuje rámec jediného tahu na šachovnici - Klausovy amnestie, mimochodem geniálního tahu, pokud bychom to četli v detektivce.
-*- Klausova amnestie nedává téměř žádný smysl, pokud se posuzuje jako ojedinělý krok. Nebo srovnává s osobou Klause - zde dokonce vypadá amnestie jako totální zmatení, kdy Klaus dělá něco jiného, než poslední roky dělal. Nicméně v celém kontextu celého procesu předávní moci do šedých eminencí a přeměny vlády pouze na pimrlové divadélko bez významu pouze aby si občané užili hry s tím, že stále považují vládu za centrum moci - to dává velký smysl. Klaus není osamocený člověk, sólista, Klaus hraje s velkým orchestrem. A tam to smysl dává

Poctivá věda je zajímavější než pavědy a konspirační teorie!

3. února 2013 v 0:35 | Václav Procházka

"Jsme hluboce přesvědčeni, že řešení záhad, která nabízí věda, jsou často mnohem neobvyklejší a odvážnější než laciná řešení Dänikenovského typu" (J. Grygar, V. Železný: Okna vesmíru dokořán, 1989).

Smyslem tohoto článku není citovat Dr. Grygara ani jiné známé skeptiky, ale s tímto jeho výrokem naprosto souhlasím. I když jsem rád, že jeho tehdejší názory o výjimečnosti podmínek na Zemi a vzácnosti podobných planet ve vesmíru, vyjádřené ve stejné knize, jsou už naprosto překonané.

Věděli jste, že:

- na základě měření pouze v "Československu" lze s vysokou úspěšností předpovídat silná zemětřesení v pásmu Kurily-Kamčatka, a v kombinaci s regionálními daty také v Číně a mnoha dalších oblastech? Predikce se dělají pro 4-týdenní časové okno (pravděpodobnost náhodného výskytu zemětřesení určité síly v tomto intervalu je třeba 10 %, úspěšnost predikcí až přes 80 %).

- na jaře 2009 došlo k poměrně silnému zemětřesení v italském městě Aquila. Bylo předpovězeno italským geofyzikem G. Giulianim na základě měření radonu. Díky jeho varování mnozí obyvatelé přespávali venku. Jeho predikce však byla znevážena několika italskými autoritami den před zemětřesením s tím, že zemětřesení předpovídat nelze, ale energie se uvolnila menšími otřesy a pravděpodobnost silného zemětřesení v dohledné době je jen 2 %. Na základě toho se mnozí opět vrátili na noc domů - a zahynuli v troskách. Skutečnost, že někteří experti místo poctivého "možná zemětřesení předpovědět lze, ale my to neumíme" tvrdili "zemětřesení predikovat nelze, ale stejně nebude", jim vynesla několik let vězení (o čemž informovala i česká média, vesměs prezentující soud zkresleně jako hledání obětních beránků).

- měření českých geofyziků novou technikou vedla také ke zjištění, že hlavním strůjcem pohybů v zemské kůře je energie ze slunečního záření? Tato skutečnost zatím není zahrnuta v žádném podrobném klimatickém modelu. Teď už je zřejmé, že cykly několika desetiletí až staletí v četnosti silných zemětřesení i sopečných výbuchů odpovídají cyklům sluneční aktivity. Např. v letech 1950-1965 bylo na světě sedm zemětřesení se stupněm Richterovy škály 8,5 a více, v období 1965-2004 žádné a od roku 2004 už šest.

- sluneční aktivita je významně ovlivněna oběhem vnějších planet? Pravděpodobně se uplatňují i planety dosud neobjevené. Jejich oběžné doby musí odpovídat určitým společným násobkům oběžných dob obřích planet. Jedna z nejpravděpodobnějších oběžných dob "Planety X" (trochu odborné vysvětlení zde) je velmi blízká významné periodě 394 let v mayském kalendáři. To je pozoruhodné zvláště proto, že oběžné doby Uranu a Neptunu (bez dalekohledu nezjistitelné) těžko mohly být Mayům známy, a výpočty pouze podle Jupitera a Saturnu dávají mnohem více možných výsledků.
Měla tedy třeba astrologie v dávné minulosti nějaký reálný základ? Nepovažuji to za vyloučené. Jisté je, že přidávání dalších a dalších výmyslů, od starověku až do současnosti, případné stopy důkladně zakrylo. Astrologie je vlastně "věda" extrémně složitá. Škoda, že ani to zájemce o pavědy a radikální odpůrce vědy neodrazuje :)

- na českém území se původně našly jen 2 diamanty, a to v 19. století ve štěrku, z nějž se rýžují granáty? Někteří geologové vážně vyslovili názor, že tyto diamanty byly podstrčeny horlivými vlastenci (podobně jako Rukopisy). V posledním desetiletí však byly objeveny horniny, ve kterých jsou aspoň mikroskopické diamanty běžné. Vedou se spory o původu tlaku nutného pro vznik diamantů - jestli byly horniny přeměněny v hloubce nejméně 140 km (v případě granátových rýžovišť diamanty vyneseny z této hloubky magmatem), nebo dopadem kosmického tělesa.


Nebudu zde již odbočovat do oborů "neživé" přírodě dost vzdálených, včetně medicíny. Ale jedna kauza mě opravdu zaujala. I když člověk nedokáže lékařskou metodu sám odborně posoudit, úporná snaha některých kruhů o její absolutní "vymazání ze světa" včetně minulosti (po vzoru Orwellova Ministerstva pravdy) skoro stačí, aby si udělal obrázek. >>>

Jedna ne zrovna potěšující skutečnost: Jakmile se snažím nějakému laikovi vysvětlit, že něco je trochu jinak, než tvrdí většina, nebo třeba jen odpovědět na otázku, čím se zabývám, velmi často (v prostředí politicky aktivních lidí s "alternativním" smýšlením až extrémně často) je na mě vzápětí vychrlena spousta pavědeckých a konspiračních teorií. Nejčastější z nich je údajná zbraň schopná vyvolat zemětřesení tisíce kilometrů daleko - HAARP, proto o něm trochu pojednám.
Je pravda, že i silné zemětřesení může být spuštěno poměrně nepatrným impulsem. Ovšem za podmínky, že se nashromáždila dostatečná energie, což trvá velmi dlouho. Člověk není schopen žádným pomalým procesem potřebnou sílu vyvinout (natož s ní působit rovnou na opačné straně planety), a ani výbuchy největších bomb nemají energii srovnatelnou se silnými zemětřeseními. I když pomineme všechny technické "detaily", z fyziky neúprosně vyplývá, že HAARPem by bylo možno pouze předčasně spustit zemětřesení, které by stejně brzy nastalo (ovšem s větší nahromaděnou energií, a proto by "samovolné" zemětřesení bylo ničivější). Jako ničivá zbraň by tedy HAARP byl opravdu mimořádně nepraktický, i kdyby existoval.

Šířit ve světě převratné objevy těch badatelů, kteří nemají právě luxusní kontakty v "mezinárodních" (= amerických) odborných časopisech, je často problém. Projevuje se to i v propagaci velmi úspěšné metody predikcí zemětřesení Pavla Kalendy a Libora Neumanna (kteří už několik let dělají většinu této práce ve volném čase). Jistá svépomoc a "nestandartní" metody v šíření osvěty jsou proto nutné. Velmi proto oceňuji názor Táni Fischerové, že prezident by měl vzít s sebou na zahraniční cestu vědce!
Významná zjištění Ivanky Charvátové o sluneční aktivitě byla sice v odborných časopisech publikována už dávno, ale jejich důsledky, které úplně nezapadají do hlavního proudu teorií o globálním oteplování, musíme hledat spíše v "neodborných" článcích či rozhovorech.

Považuji za vhodné o těchto skutečnostech informovat. Kdo se zajímá o politiku, měl by si uvědomit jistou závažnost problematiky. A navíc - i ta věda, ať už jde o většinový názor nebo ne, může být zajímavá.