Komentáře

1 Jiří Dlouhý Jiří Dlouhý | 23. ledna 2014 v 20:52 | Reagovat

Vážený pane doktore - dovolil bych si upozornit, že zástupce "aktivistů" na besedě STUŽ byl jediný, paní Sutlovičová, ostatní byli státní úředníci, odborníci a vědci (a pak tedy ještě můžete označit za aktivistu mne).

Za vaše názory děkujeme, nebudu tu s nimi polemizovat, to už na mnoha místech udělalo mnoho vědců, kteří rozumí věci daleko více než já.

Snad jen drobnost - myslíte si, že všichni autoři následujících vědeckých recenzovaných članků jsou aktivisté kteří přesvědčují sami sebe? Nebo opravdu věříte v celosvětový komplot stovek a tisíců klimatologů?

ORESKES, N.. BEYOND THE IVORY TOWER: The Scientific Consensus on Climate Change. Science. 2004-12-03, roč. 306, čís. 5702, s. 1686–1686. DOI:10.1126/science.1103618.

LAVELL, M.. Survey Tracks Scientists' Growing Climate Concern. U.S. News & World Report. 23.4.2008.

DORAN, Peter T., Zimmerman, Maggie Kendall Examining the Scientific Consensus on Climate Change. Eos, Transactions American Geophysical Union. 2009-01-01, roč. 90, čís. 3, s. 22. DOI:10.1029/2009EO030002.

ANDEREGG, William R. L.. Expert credibility in climate. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 9. 4. 2010.

FARNSWORTH, Stephen J.; LICHTER, S. Robert. The Structure of Scientific Opinion on Climate Change. International Journal of Public Opinion Research. 27. 10. 2011.

S pozdravem

Jiří Dlouhý

2 ŠČ ŠČ | 24. ledna 2014 v 6:35 | Reagovat

To: Dlouhý: "Nebo opravdu věříte v celosvětový komplot stovek a tisíců klimatologů?"
Ten komplot je dán mechanismem, jakým se vede "odborná diskuze". Neslyšel jsem o tom, že by celosvětově byl přijat jediný grant na téma "Globální ochlazování". Naopak. Jen na GFÚ se řeší celá stránka projektů na téma "Globální oteplování".
Další příklad: Zkuste do odborného tisku poslat článek o tom, že za oteplováním nestojí lidé ale z větší části přírodní vlivy. Nepochodíte tak, jak nepochodili Landscheidt, Scafetta, Mörner, Archibald a třebas i Charvátová, která měla prvních 20 let problémy s publikováním. Příkladem může být i článek Procházky, který neuspěl ani v Britských listech, které jsou jinak otevřené jakékoli diskuzi. O Vesmíru ani nemluvě. Takže své poznatky musí autoři publikovat na svých soukromých webech, které samozřejmě žádný IF nemají a proto z odborného hlediska jako by nepublikovali.

Když se konečně po dlouhé době podaří vydat monotématické číslo peer-reviewed časopisu, tak je časopis zcela zastaven. Není to lepší důkaz o tom, jak ve skutečnosti probíhá "odborná diskuze"? 99,8% odborníků publikuje o tom, že za AGW stojí lidská činnost (Powell, J.L. (2013): Consensus: 99.84% of Peer-Reviewed Articles Support the Idea of Global Warming -
http://thecontributor.com/why-climate-deniers-have-no-scientific-credibility-one-pie-chart) , ale není to spíše o tom, že 99,8% odborníků je za to placeno a jen 0,2% odborníků na tom pracuje ve svém volném čase a zadarmo, aby našli pravdu, která může být od té placené zcela rozdílná?

3 Jiří Dlouhý Jiří Dlouhý | 24. ledna 2014 v 10:32 | Reagovat

[2]: Díky za vyjasnění, to tedy opravdu musí být propracovaná mafie - tak perfektní organizovanost zatím nedokázala mít žádná tajná služba. A to tato mafie nezahrnuje jen klimatology, ale také zástupce všech vlád IPCC, protože ti schvalují Summary for Policy Makers konsenzem, nikoliv hlasováním - viz http://ipcc.ch/organization
/organization_procedures.shtml . Mimochodem autorské a recenzentské práce na zprávách IPCC nejsou placené.

Co se týče těch grantů, nemám tu přesné statistiky, ale většina grantů je na "změnu(y) klimatu" - tedy oteplování či ochlazování - v projektech RIV jsou 3 projekty na oteplování, ale min. 22 projektů na změny klimatu.

A k vaším nářkům nad zrušením časopisu PRP - argumentům úplně nerozumím - vydavatel se rozhodl zrušit začínající časopis bez jakéhokoliv IF, ve kterém vyšla doposud pouze 3 čísla včetně toho inkriminovaného zvláštního  - s jeho zdůvodněním o zneužití redakčních postupů zajisté souhlasit nebudete. Co ale brání v tom si založit obdobný OA recenzovaný časopis ve vlastní režii. Vždyť je to technicky naprosto jednoduché, financí to vyžaduje zcela minimální množství.

Zdravím a přeji pěkného dne

[2]:

4 Václav Procházka Václav Procházka | 24. ledna 2014 v 13:26 | Reagovat

Vážený pane Dlouhý,

ta politická kontrola nad odbornými časopisy není až tak nereálná. Vzhledem k tomu, že od dob socialistické normalizace trochu pokročila technika, se dnes místo snahy publikaci nepohodlných informací a názorů fyzicky zabránit používá spíše vytváření informačního šumu a balastu, a případně kampaně proti těm, co je šíří.
Je logické, že po třech měsících časopis impakt faktor mít nemohl, když se IF počítá podle citací článků za rok. Tím je podivnější, že časopis nenechali aspoň ten rok (+ další rok na vyhodnocení) fungovat.

Uvedené statistiky sotva zahrnují literaturu, kterou není člověk znalý pouze angličtiny jako jediného jazyka schopen vyhledat během několika minut na internetu. Mimochodem mezi více než 100 odbornými pracovníky IPCC není ani jeden třeba z Ruska, což skutečně mezinárodní charakter této instituce trochu zpochybňuje.

Každopádně netvrdím, že většina vědců lže. Vtip je v tom, že ta většina toho zase tolik neřekla. Shoda patrně panuje nad tím, že je tepleji než třeba před sto lety a že člověk k tomu také přispěl (zcela jistě nepanuje shoda na vyčíslení tohoto příspěvku, a už vůbec ne na tom, že jediné období relevantní pro hodnocení budoucího vývoje je právě posledních 100-150 let).

Aby však byly ospravedlnitelné drastické politické zásahy do ekonomiky za účelem omezení skleníkového efektu, muselo by být navíc prokázáno:
1. Současný vývoj směřuje k nebezpečnému oteplení.
2. Tomuto nebezpečnému oteplení lze předejít nebo jej na přijatelnou úroveň zmírnit snížením emisí skleníkových plynů (nebo dokonce dosažením nulové či záporné úrovně netto emisí).
3. Drastické snížení emisí na základě mezinárodních dohod podle současných poznatků nepředstavuje (i přes pozitiva CO2 jako urychlení růstu biomasy) větší rizika než klimatická změna (nebo zintenzivnění klimatické změny) kvůli nekontrolovaným emisím (přesněji jen kvůli rozdílu mezi nekontrolovanými a kontrolovanými; mimochodem jak dlouho už spousta "Zelených" tvrdí, že ropa dojde do 50 let?).
4. Podobně jako emisní scénáře jsou dostatečně zpracovány i různé scénáře pro různé úrovně přírodních a dalších vlivů, které mezinárodní instituce nemohou (nebo zatím nemohly) ovlivnit nebo předpovědět, a varianta drastického snižování emisí i tak vychází nejlépe. V ideálním případě IPCC umí odpovědět na otázku, kdy vlastně přijde příští doba ledová a jak si s tím poradíme (pro jednotlivé emisní scénáře :)

Stačí, aby z těchto čtyř podmínek neplatila jediná, tedy 25 %, a drastické snižování emisí je nesmysl.
Můj článek není o tom, jestli snižovat emise nebo ne, nejsem budovatelský ani tržní fundamentalista a plýtvání nepodporuji.

Spíše mě překvapuje ten až nápadně (a tudíž podezřele) zdůrazňovaný "vědecký konsenus". Nějak v něm postrádám možnost zohlednění nových vědeckých poznatků. Například měření, která přinesla důkaz o zmíněné transformaci sluneční energie v zemské kůře, byla zahájena teprve v roce 2007 a až do konce roku 2011 byla většina těchto poznatků publikována v podstatě jen na konferencích. Oteplování není jeidné dogma, které jimi bylo zpochybněno. Další je teorie o konvekčním proudění v zemském plášti, a blízko k "vědeckému konsensu" mělo někdy i tvrzení "zemětřesení nelze předpovídat". I když ani prosazování těchto teorií nebylo a není bez problémů, Google žádné podobné články typu "Vědecký konsensus o plášťové konvekci" neukázal.
Klimatologie je tak patrně jediným oborem, který již dosáhl naprosté dokonalosti (snad kromě zcela nepodstatných detailů); neměly by se tedy zrušit i mainstreamové klimatologické časopisy, když už vlastně nemají co zkoumat?
Podobně ve 20. letech tehdejší mistr světa v šachu Capablanca prohlásil, že je neporazitelný a až se objeví stejně dokonalý hráč, tak nastane "remízová smrt", a proto navrhoval i nová pravidla. Nakonec byl mistrem světa jen 6 let.

Co trochu svádí ke konspiračním teoriím je, že představitelé Německa jako největší ekonomiky EU dosud nebyli ochotni po pravdě sdělit, o co jim v energetice a emisní politice vlastně jde. Na druhé straně spojenectví "obnovitelné" a "fosilní" lobby proti jaderným elektrárnám zafungovalo zcela prozaicky a žádné fantastické konspirace k tomu nejsou potřeba. Stále doufám, že nová německá vláda bude mít více rozumu a po společensky nutné pauze po období se SZ ve vládě začne situaci racionálně řešit.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.